1. Kdo je zodpovědný za ochranu vašich údajů

Inspirus Investments, s.r.o., Taborska 4152/7, 821 04 Bratislava, Slovensko (PastaPro nebo my). Společnost PastaPro je odhodlána převzít veškerou zodpovědnost za ochranu a zabezpečení Vašich osobních údajů.

2. Jaké osobní údaje se shromažďují

Veškeré naše činnosti jsou založeny na přísných etických zásadách a zavazujeme se chránit soukromí všech návštěvníků našich webových stránek a uživatelů našich (mobilních) aplikací. Z tohoto důvodu závisí způsob, kterým shromažďujeme a ukládáme informace, na způsobu používání našich webových stránek a souvisejících služeb.

2.1 Údaje shromažďované při interakci s námi

Na našich webových stránkách a v našich (mobilních) aplikacích mohou být používány různé technologie, které je vylepšují a činí je uživatelsky přívětivějšími, efektivnějšími a bezpečnějšími. Tyto technologie mohou vést k automatickému shromažďování dat, které provádíme sami, nebo třetí osoby naším jménem. Příkladem takových technologií jsou soubory cookie, flash cookie a webové analytické nástroje.

2.1.1 Údaje o navštívených stránkách (click-stream)

Návštěva některé z našich webových stránek má za následek odeslání dat z Vašeho prohlížeče na náš server. Tyto údaje nám umožňují optimalizovat naše služby a zlepšovat Vaše zážitky při používání našich webových stránek a aplikací. Údaje automaticky shromažďujeme a ukládáme sami, nebo třetí strany naším jménem. Tato data mohou obsahovat zejména následující informace:
- IP adresa návštěvníka,
- datum a čas návštěvy,
- odkazující URL adresa (stránka, ze které návštěvník přišel),
- stránky navštívené na našem webu,
- informace o použitém prohlížeči (typ a verze prohlížeče, operační systém atd.).

2.1.2 Co byste měli vědět o souborech cookie
Především… co jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači nebo mobilním zařízení. V této části pro zjednodušení používáme slovo „cookies“ jako zastřešující pojem pro všechny techniky, jako jsou soubory cookies, soubory Flash cookies, webové signály a jazyk JavaScript. Nezabírají příliš místa a po vypršení platnosti jsou automaticky odstraněny. Platnost některých souborů cookies vyprší na konci internetové relace a jiné jsou na omezenou dobu uloženy.

Za druhé… proč používáme soubory cookie?

Společnost PastaPro využívá soubory cookie, aby zajistila, že Vaše návštěva našich webových stránek bude co nejpříjemnější. Existují různé typy souborů cookies, které mají různé využití. Některé Vám pouze umožňují procházet webové stránky a vidět určité funkce. Některé nám umožňují udělat si představu o Vašich zážitcích při procházení stránek, např. kdy máte problém najít to, co hledáte, abychom mohli stránky vylepšovat a Vaše další návštěvy byly co nejpříjemnější.

Dále… jaké různé typy souborů cookies používáme?

Nejdůležitější cookies jsou vyžadované soubory cookies. Jsou nezbytné a pomáhají Vám orientovat se na webových stránkách a používat základní funkce. Pak existují funkční soubory cookies, které Vám umožňují uložit si nákupní košík, vytvořit seznam přání a uložit nákupní údaje pro rychlejší uzavření objednávky. Výkonnostní soubory cookies používáme ke zlepšování webových stránek. Rádi Vám také předkládáme relevantní nabídky. Abychom to dokázali, shromažďujeme údaje o procházení. Interakční soubory cookies se používají k tomu, abyste mohli komunikovat se sociálními médii nebo odesílat recenze. Soubory cookies pro cílení reklam. Tyto soubory cookies zaznamenávají Vaše preference, abychom Vám mohli zobrazovat relevantní reklamy mimo stránky společnosti PastaPro. Dále je uveden podrobnější přehled typů souborů cookies, které používáme:

VYŽADOVANÉ SOUBORY COOKIES
jsou nezbytné a pomáhají Vám pohybovat se po webových stránkách a vidět určité funkce. Tyto soubory například zajišťují uložení nákupního košíku při všech krocích procesu uzavírání objednávky.

FUNKČNÍ SOUBORY COOKIES
nám umožňují zajistit Vám ještě příjemnější zákaznický zážitek. Tyto soubory Vám pomáhají ukládat a připomínat Vám nákupní košík a umožňují vytvářet seznamy přání.

VÝKONNOSTNÍ SOUBORY COOKIES
nám pomáhají porozumět nákupnímu chování našich návštěvníků. To nám umožňuje neustále vylepšovat naše webové stránky, aby pro Vás bylo nakupování co nejsnazší a nejpříjemnější.

INTERAKČNÍ SOUBORY COOKIES
se používají k tomu, abyste mohli vyjádřit svůj názor. Rádi se dozvíme, co si myslíte o našich produktech, webových stránkách i o nás celkově. Tyto soubory cookies Vám umožní vyjádřit na sociálních médiích, že se Vám naše produkty líbí nebo že je doporučujete, a popovídat si s pracovníky našich služeb. Můžete však také poradit našim ostatním (potenciálním) zákazníkům tím, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenze.

SOUBORY COOKIES PRO CÍLENÍ REKLAM
si zapamatují Vaše preference týkající se produktů a nakupování. Zastáváme názor, že v reklamě záleží hlavně na relevantnosti. Tyto soubory cookies nám umožní informovat zadavatele reklam, co máte rádi. Takže když například procházíte výsledky hledání v Googlu, budou se zobrazené reklamy více týkat Vašich preferencí.

A konečně… co když soubory cookies nemáte rádi?

Můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby soubory cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání v počítači nebo mobilním zařízení, pokud s tím nebudete výslovně souhlasit. Informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookies, najdete v příslušné části nápovědy Vašeho prohlížeče. Jak to funguje ve Vašem prohlížeči, najdete zde:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (plug in for flash cookies): http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/

2.2 Vámi poskytované údaje

Kromě údajů shromažďovaných automatickými prostředky také zpracováváme údaje, které jste nám poskytli. Patří sem mimo jiné následující informace:

- Vaše kontaktní informace, včetně jména a příjmení, fakturační nebo dodací adresy, data narození a e-mailové adresy a volitelně i Vašeho telefonního čísla. Potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a (volitelně) telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat s případnými otázkami nebo informacemi ohledně Vaší objednávky;

- další informace, které jsou potřeba ke zpracování Vaší objednávky, jako jsou například informace týkající se objednaných produktů, fakturační a dodací adresa, bankovní údaje nebo údaje o kreditní kartě;

- preference a zájmy uložené ve Vašem online profilu, pokud jste ho vytvořili (další informace týkající se profilů najdete níže);

- údaje o kontaktu s oddělením služeb zákazníkům, pokud jste toto oddělení kontaktovali, a historie předchozích kontaktů.

Veškeré tyto údaje se vyznačují tím, že jste nám je poskytli sami. Tyto informace používáme k účelům, které jsou popsány v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Své osobní údaje můžete vždy nechat opravit nebo můžete vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zpracováváním (viz podčást 5).

3. Jak se shromážděné údaje používají

Vaše osobní údaje budeme používat k účelům, které souvisejí s Vaší objednávkou; např. k informování o stavu Vaší objednávky nebo dodávky. Vaše údaje můžeme používat k hodnocení Vaší bonity a můžeme k tomu využívat třetí strany.

Pokud jste nám své osobní údaje poskytli v souvislosti s propagační akcí, událostí, (mobilní) aplikací atd., můžeme Vám zasílat e-mailové nebo jiné zprávy, které se týkají požadované služby.

Pokud kontaktujete oddělení služeb zákazníkům, použijeme Vaše osobní údaje (včetně Vaší historie předchozích kontaktů), aby pracovníci oddělení služeb zákazníkům mohli zpracovat Váš požadavek a poskytnout Vám co nejlepší služby.

Pokud jste nám svém osobní údaje poskytli při prodeji produktu nebo služby, budeme Vás informovat o podobných produktech a službách. Rovněž Vás můžeme kontaktovat, abychom Vás požádali o zpětnou vazbu po nákupu produktu nebo služby. V případě přerušení prodejního procesu Vám zašleme připomenutí. Z odběru kterýchkoli z těchto upozornění se můžete kdykoli ihned zdarma odhlásit kliknutím na odkaz v příslušné e-mailové nebo jiné zprávě (viz odstavec 5 níže).

S Vaším výslovným souhlasem Vás můžeme kontaktovat prostřednictvím Vámi poskytnutých kontaktních údajů (včetně běžné pošty, e-mailu, SMS, telefonu nebo jakýchkoli jiných elektronických prostředků) pro účely marketingového a reklamního průzkumu nebo průzkumu veřejného mínění, který realizuje skupina PastaPro.

4. Zveřejňování informací

Jednou z našich základních zásad je, že budeme s Vašimi údaji zacházet pečlivě a důvěrně. Vaše údaje nebudeme zasílat třetím stranám. Pokud to vyžaduje zákon, mohou být Vaše údaje prozrazeny třetím stranám. Za předpokladu, že to příslušné zákony dovolují, můžeme Vaše údaje předat jiným společnostem ve skupině PastaPro.

Můžeme využívat poskytovatele služeb a zpracovatele dat, kteří budou pracovat jménem společnosti PastaPro. Služby mohou zahrnovat hostování a údržbu, analýzu, zasílání e-mailových zpráv, dodávky, zpracování platebních transakcí, kontrolu platební schopnosti, kontrolu adresy atd. Tyto třetí strany získávají přístup k takovým osobním údajům, které potřebují, aby mohly poskytovat příslušnou službu. Poskytovatelé služeb a zpracovatelé dat jsou smluvně vázáni, aby s takovými informacemi zacházeli přísně důvěrně. Smlouva jim rovněž zakazuje požívat údaje jakýmkoli jiným způsobem, než je nutné. Činíme potřebné kroky, abychom zajistili, že naši poskytovatelé služeb a zpracovatelé, kteří pracují jménem společnosti PastaPro, budou chránit důvěrnost Vašich dat.

Při určitých příležitostech můžeme svým partnerům sdělovat neosobní údaje v anonymní podobě. K takovým neosobním údajům patří například informace o počtu návštěvníků webových stránek nebo (mobilní) aplikace během určitého časového období. Takové informace obecně prozrazujeme pouze v “hromadné” podobě.

5. Vaše práva

Pokud nám poskytnete osobní údaje prostřednictvím našeho webu nebo jiných kanálů, činíte tak naprosto dobrovolně. Pokud se rozhodnete, že požadované informace neposkytnete, nemusíte mít k dispozici různé zákaznické výhody. V určitých případech mohou objednávat produkty, používat určité služby a jiným způsobem využívat aktivity a nabídky dostupné na našem webu a v (mobilní) aplikaci pouze lidé, kteří nám poskytli nezbytné osobní údaje. Vzhledem k tomu, že transparentnost a čestné jednání jsou pro nás velmi důležité, nabízíme v závislosti na konkrétních okolnostech různé možnosti, abychom Vám pomohli znovu získat kontrolu nad Vašimi údaji.

Tyto možnosti mohou zahrnovat zobrazování a úpravu Vašich údajů na internetu. Někdy je také možné odhlásit se ze služeb, odstranit uživatelské účty nebo získat informace o uchovávaných datech.

5.1 Právo nesouhlasit a odhlásit se

V e-mailových zprávách, které Vám společnost PastaPro zasílá a které například obsahují zpravodaj nebo marketingový obsah, je uvedena možnost odhlásit se z odběru takových e-mailových zpráv podle pokynů v příslušné e-mailové zprávě. Pokud již od nás nechcete dostávat žádné další e-mailové zprávy, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení a my Vám tyto zprávy ihned přestaneme zasílat.

Pokud si přejete vyjádřit nesouhlas s dostáváním propagačních informací a nabídek obecně, včetně běžné pošty, e-mailu, SMS, telefonu nebo jakýchkoli jiných elektronických prostředků, nebo pokud chcete odvolat svůj souhlas, můžete tak rovněž kdykoli učinit zasláním dopisu na adresu Inspirus Investments, s.r.o., Taborska 4152/7, 821 04 Bratislava, Slovensko, reference: ochrana dat, nebo zasláním e-mailové zprávy. Budeme-li mít pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat, abyste se identifikovali (např. zasláním kopie pasu). Kromě běžných nákladů na komunikaci je toto zdarma.

Pokud jde o jiné typy zpráv, které můžete dostávat, jako jsou oznámení o údržbě nebo administrativní upozornění, příjem těchto zpráv lze ukončit pouze odstraněním Vašeho účtu, protože tyto zprávy jsou nedílnou součástí uživatelských účtů a souvisejícího používání našeho webu a (mobilních) aplikací. O odstranění účtu můžete požádat zasláním e-mailové zprávy.

5.2 Právo požadovat informace

Máte právo být kdykoli informováni o osobních údajích, které jsou o Vás uchovávány, o jejich původu a příjemcích a rovněž o účelu, ke kterému jsou uchovávány. Informace o uchovávaných osobních údajích lze získat pomocí kontaktních údajů v části Kontaktní informace níže.

5.3 Právo požadovat opravu

Máte právo požadovat opravu, doplnění, odstranění nebo zablokování osobních údajů, které jsou o Vás uchovávány. Do čtyř týdnů od obdržení žádosti Vás budeme informovat, zda a v jakém rozsahu Vaší žádosti vyhovíme. Pokud z nějakého důvodu Vaší žádosti nevyhovíme, sdělíme Vám příslušné důvody.

6. Zabezpečení informací a neporušenost dat

Přijímáme odpovídající technická a organizační opatření ohledně ochrany osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, pozměněním, neoprávněným použitím, vyzrazením nebo přístupem, zejména pokud zpracování zahrnuje přenos dat po síti, a před veškerými ostatními nezákonnými formami zpracování i před zneužitím.

7. Ochrana osobních údajů dětí

Ochrana osobních údajů dětí je nesmírně důležitá. Společnost PastaPro chápe, že je povinna chránit soukromí dětí, a nemá v úmyslu shromažďovat údaje o dětech do 13 let. Doporučujeme rodičům a dalším opatrovníkům, aby na děti při surfování po internetu dohlíželi a užívali si internetu odpovědným způsobem.

Pokud se dítě mladší 16 let pokusí samo registrovat, bude nejprve požádáno o poskytnutí informací, které jsou popsány výše v části s názvem „Jaké osobní údaje se shromažďují“. Navíc bude dítě požádáno o souhlas rodiče nebo opatrovníka s registrací. Údaje odeslané dítětem a shromážděné o něm během jeho návštěvy (např. prostřednictvím souborů cookies) mohou být použity, jak je popsáno výše.

Pokud se dítě mladší 13 let pokusí odeslat přihlášku k registraci, bude tato přihláška odmítnuta s upozorněním, že přihlášky od dětí mladší 13 let se nepřijímají. Z tohoto důvodu žádáme rodiče a další opatrovníky, aby kontrolovali a sledovali, jak jejich děti používají internet, a tak své děti chránili.

8. Sociální sítě

Náš web a (mobilní) aplikace Vám poskytují moduly plug-in z různých sociálních sítí. Pokud se rozhodnete komunikovat se sociální sítí, Vaše činnost na našem webu nebo prostřednictvím našich (mobilních) aplikací bude rovněž zpřístupněna na sociálních sítích, jako jsou Facebook a Twitter.

Pokud budete během své návštěvy některé z našich webových stránek nebo (mobilních) aplikací přihlášeni k jedné z těchto sociálních sítí, může sociální síť tyto informace přidat do Vašeho profilu. Pokud komunikujete s jedním z modulů plug-in sociálních sítí, budou tyto informace přeneseny do sociální sítě. V případě, že si takový přenos dat nepřejete, před vstupem na některou z našich webových stránek nebo do některé z (mobilních) aplikací se prosím odhlaste ze sociální sítě.

Toto shromažďování dat a přenos dat přes sociální moduly plug-in nemůžeme nijak ovlivnit. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto sociálních sítí, kde najdete podrobné informace o shromažďování a přenosu dat, o tom, jaká máte práva a jak můžete dosáhnout uspokojivého nastavení ochrany osobních údajů.

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter: http://twitter.com/privacy
Google +: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

9. Služby zjišťování polohy

V některých našich (mobilních) aplikacích nabízíme služby umožňující zjištění polohy, jako jsou Google Maps a Bing Maps. Pokud tyto (mobilní) aplikace používáte, mohou dostávat informace o Vaší aktuální poloze (např. GPS signály zasílané mobilním zařízením) nebo informace, které lze využít k odhadu polohy. Služby zjišťování polohy můžete obecně povolit nebo zakázat v nastavení svého zařízení nebo prohlížeče.

Službu Google Maps nebo službu Bing Maps používáme k tomu, abychom Vám pomohli najít nejbližší prodejnu PastaPro. Pro usnadnění načteme obrázek ze služby Google Maps nebo Bing Maps a uložíme údaje o trase a obrázek mapy na našem serveru.

Chcete-li získat další informace o službě Google Maps a jejích zásadách ochrany osobních údajů, přečtěte si prosím příslušné zásady ochrany osobních údajů.
Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Chcete-li získat další informace o službě Bing Maps a jejích zásadách ochrany osobních údajů, přečtěte si prosím příslušné zásady ochrany osobních údajů.
Bing Maps: http://privacy.microsoft.com/en-us/fullnotice.mspx

10. Technologie pro opětovné zacílení

Náš web a (mobilní) aplikace využívají technologie pro opětovné zacílení. Ty nám umožňují zobrazovat naše reklamy na partnerských stránkách návštěvníkům, kteří již měli zájem o náš obchod a naše produkty. Domníváme se, že zobrazování individuálně přizpůsobených reklam na základě zájmu zákazníků je pro naše zákazníky zajímavější než reklamy, které s nimi nejsou osobně spojeny.

Spolupracujeme také s jinými společnostmi, které používají technologie sledování a zobrazují reklamy naším jménem po celém internetu. Tyto společnosti mohou shromažďovat informace o Vašich návštěvách našich webových stránek nebo (mobilních) aplikací a Vaší interakci s našimi sděleními včetně reklam.

Technologie pro opětovné zacílení analyzují Vaše soubory cookies a zobrazují reklamy na základě Vašeho předchozího chování při používání internetu. Chcete-li získat další informace o souborech cookies, podívejte se prosím do části 2 těchto zásad ochrany osobních údajů.

11. Změny těchto zásad

Společnost PastaPro se zavázala dodržovat základní zásady ochrany osobních údajů a dat. Proto naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně revidujeme, abychom je udržovali aktuální a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a dat. Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou měnit dle potřeby, aby držely krok s novým vývojem a příležitostmi ve vztahu k internetu a aby byly i nadále v souladu s platnou legislativou. Významné změny těchto zásad budou zveřejněny na našem webu společně s aktualizovanou verzí zásad ochrany osobních údajů.