1. Kto zodpovedá za ochranu vašich dát

Inspirus Investments, s.r.o., Taborska 4152/7, 821 04 Bratislava, Slovensko (ďalej len PastaPro, my alebo nám a podobné gramatické formy). PastaPro sa zaväzuje prijať plnú zodpovednosť za ochranu vašich osobných údajov.

2. Aké osobné údaje sa zbierajú

Celá naša činnosť je založená na prísnych etických zásadách a zaväzujeme sa chrániť súkromie všetkých návštevníkov našich webových stránok a užívateľov našich (mobilných) aplikácií. Z tohto dôvodu spôsob, akým zhromažďujeme a uchovávame informácie, závisí od toho, akým spôsobom sú využívané naše webové stránky a súvisiace služby.

2.1 Údaje zhromaždené prostredníctvom interakcie s nami

Na našich webových stránkach a v našich (mobilných) aplikáciách môžu byť využité rozličné technológie s cieľom zlepšiť ich, aby boli užívateľsky komfortnejšie, praktické a bezpečné. Tieto technológie môžu viesť k automatickému zhromažďovaniu dát nami alebo tretími stranami v našom mene. Príkladmi takýchto technológií sú cookies, Flash cookies a nástroje web analytics.

2.1.1 Dáta Click-stream

Návšteva niektorej z našich webových stránok znamená, že z vášho prehliadača sa na náš server prenášajú dáta. Tieto dáta nám umožňujú optimalizovať naše služby a zlepšiť vašu skúsenosť s webovými stránkami a aplikáciami. Tieto dáta sa automaticky zbierajú a ukladajú u nás alebo u tretích strán v našom mene. Tieto dáta môžu zahŕňať najmä nasledovné:
- IP adresu návštevníka
- dátum a čas jeho návštevy
- referenčnú URL (stránku, z ktorej návštevník prišiel)
- podstránky navštívené na našej webovej stránke
- informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, atď.)

2.1.2 Čo by ste mali vedieť o cookies
Predovšetkým… čo sú to vlastne cookies?

Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. V tomto kontexte používame z praktických dôvodov pojem “cookies” ako zastrešujúci termín pre technické pojmy ako cookies, Flash cookies, webové majáky a JavaScript. Nezaberajú veľa miesta a po skončení ich platnosti sa automaticky vymažú. Platnosť niektoré cookies skončí na konci vášho konkrétneho pripojenia na internet, zatiaľ čo iné sa uložia na istý obmedzený čas.

Po druhé… prečo cookies používame?

PastaPro využíva súbory cookies, aby bola vaša návšteva stránky čo najpohodlnejšia. Rozličné typy cookies majú rôzne funkcie. Niektoré sú len na to, aby vám umožnili prehliadanie stránky a zobrazenie istých jej funkcií. Iné nás informujú o spôsobe vášho prehliadania, ako napríklad keď máte problém nájsť to, čo hľadáte, takže vďaka nim môžeme našu stránku zlepšovať a zaistiť, aby bola vaša nasledujúca návšteva stránky čo najpríjemnejšia.

Ďalej… aké rozličné typy cookies využívame?

Najdôležitejšie cookies sú povinné cookies. Sú nevyhnutné a pomôžu vám orientovať sa na webových stránkach a používať základné funkcie. Potom sú tu funkčné cookies, ktoré vám umožnia uložiť si váš nákupný zoznam, vytvoriť si zoznam želaní a uložiť si vašu doručovaciu adresu pre rýchlejší nákup. Takzvané výkonnostné cookies využívame na skvalitnenie našej webovej stránky. Taktiež vám radi ukazujeme ponuky, ktoré sú pre vás najzaujímavejšie. Na to potrebujeme zber dát o vašom pohybe. Interakčné cookies sa využívajú na vašu interakciu so sociálnymi médiami alebo na to, aby ste mohli prispieť recenziou. Cieľované cookies. Tieto cookies zachytávajú vaše preferencie, aby vám mohli ukázať zaujímavé ponuky aj mimo stránok PastaPro. Nižšie vidíte prepracovanejšie prehľady typov cookies, ktoré používame:

POVINNÉ COOKIES
sú nevyhnutné a pomáhajú vám orientovať sa na stránke, presúvať sa na nej a zobrazovať isté jej funkcie. Tieto cookies napríklad dozrú na to, aby sa vám ukladal stav nákupu v košíku počas všetkých krokov, ktoré v rámci nákupu absolvujete.

FUNKČNÉ COOKIES
sú tu pre ešte pohodlnejšie nakupovanie a uľahčenie nákupu zákazníkom. Tieto cookies vám pomáhajú ukladať si obsah nákupnej tašky, pripomínajú vám ju a umožňujú vám vytvoriť si zoznam prianí.

VÝKONNOSTNÉ COOKIES
nám pomáhajú pochopiť nákupné správanie našich návštevníkov. Vďaka tomu môžeme neustále zdokonaľovať našu webovú stránku, aby sa vám na nej ešte ľahšie a príjemnejšie nakupovalo.

INTERAKČNÉ COOKIES
sa využívajú na vyjadrenie vášho názoru. Veľmi radi by sme poznali váš názor na naše produkty, webovú stránku a nás vo všeobecnosti. Tieto cookies vám umožnia náš obsah “lajkovať” alebo ho odporúčať na sociálnych sieťach a tiež sa zhovárať s našimi servisnými agentmi. Pomocou nich však môžete poradiť aj našim ostatným (potenciálnym) zákazníkov tak, že ohodnotíte naše produkty alebo na ne napíšete recenziu.

CIEĽOVANÉ COOKIES
si zapamätajú váš zvolený tovar a nákupné preferencie. Veríme, že reklama je celá o užitočnosti daného tovaru pre vás. Tieto cookies nám umožňujú podeliť sa o informácie o tom, čo sa vám páči, s našimi marketérmi. Takže keď budete surfovať napr. cez Google, zobrazovaná reklama bude zohľadňovať vaše preferencie.

A nakoniec…čo keď sa vám cookies nepáčia?

Môžete si zmeniť nastavenie svojho prehliadača tak, aby mazal alebo bránil ukladaniu cookies bez vášho súhlasu v počítači či mobilnom zariadení. Sekcia “Pomoc” vo vašom prehliadači by vám mala poskytnúť informácie o nastaveniach cookies. Zistite tu, čo platí pre váš prehliadač:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (plug in for flash cookies): http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/

2.2 Údaje, ktoré poskytujete

Okrem dát, ktoré sa zbierajú automaticky, spracúvame aj údaje, ktoré ste nám poskytli vy. Medzi nie patria (nielen) tieto:

- Vaše kontaktné údaje, vrátane vášho krstného mena a priezviska, fakturačná alebo doručovacia adresa, dátum narodenia, emailová adresa a prípadne aj vaše telefónne číslo. Vašu emailovú adresu a (prípadne) aj telefónne číslo potrebujeme na to, aby sme vás mohli kontaktovať s otázkami alebo informáciami ohľadne vašej objednávky;

- ďalšie informácie potrebné na spracovaniu objednávky, napríklad informácie o objednanom tovare, fakturačná a doručovacia adresa, bankové alebo údaje o kreditných kartách;

- ak ste si vytvorili online profil, preferencie a záujmy uložené v tomto profile (podrobné informácie týkajúce sa profilov nájdete nižšie);

- ak ste kontaktovali služby zákazníkom, podrobnosti tejto komunikácie a jej históriu.

Pre všetky tieto údaje platí, že ste nám danú informáciu poskytli vy. Tieto informácie využívame na účely popísane v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Vždy máte možnosť svoje osobné údaje opraviť alebo namietať proti ich ďalšiemu spracúvaniu (pozri podsekcia 5).

3. Ako používame zozbierané údaje

Vaše osobné údaje budeme využívať na účely spojené s vašou objednávkou, t.j. napríklad aby sme vás informovali o stave objednávky alebo doručení objednaného tovaru. Vaše údaje môžeme použiť na zistenie vašej kredibility, na čo môžeme využívať aj tretie strany.

Ak ste nám svoje osobné údaje poskytli v súvislosti s propagačnou akciou, podujatím, (mobilnou) aplikáciou atď., môžeme vám zasielať e-maily alebo iné správy týkajúce sa služieb, ktoré ste požadovali.

Ak ste kontaktovali služby zákazníkom, použijeme vaše osobné údaje (vrátane vašej histórie takýchto kontaktov) na to, aby servis dokázal spracovať vašu požiadavku a poskytol vám tie najlepšie služby.

Ak ste nám poskytli vaše osobné údaje v súvislosti s nejakou akciou, produktom alebo službou, budeme vás informovať o podobných produktoch a službách. Môžeme vás kontaktovať aj s cieľom získať spätnú väzbu o vašej spokojnosti s nákupom, produktami alebo službami. V prípade nedokončeného nákupného procesu vám pošleme pripomienku. Kedykoľvek sa môžete bezplatne odhlásiť z možnosti získavania takýchto upozornení tak, že kliknete na link v príslušnom e-maili alebo inom odkaze (pozri podrobnosti nižšie v odseku 5).

Na základe vášho výslovného súhlasu vás môžeme kontaktovať s využitím vami poskytnutých kontaktných údajov (vrátane bežnej pošty, e-mailu, SMS, telefónu alebo akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom) na marketingové či reklamné účely alebo za účelom prieskumu názorov zákazníkov PastaPro.

4. Zverejnenie informácií

Jednou z našich hlavných zásad je, že budeme s vašimi údajmi zaobchádzať veľmi pozorne a zachováme ich dôvernosť. Vaše údaje nebudeme predávať tretím stranám. Vaše údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám v prípade, že to vyžaduje zákon. Za predpokladu, že je to v súlade s platným právom, môžeme vaše dáta prenášať do iných spoločností PastaPro.

Môžeme tak urobiť prostredníctvom poskytovateľov služieb alebo spracovávateľov údajov, ktorí konajú v mene PastaPro. Tieto služby môžu zahŕňať hostingové a údržbové služby, analytické služby, služby v oblasti e-mailovania, doručovacie služby, spracúvanie finančných transakcií, overenie solventnosti a adresy atď. Týmto tretím stranám sa udeľuje prístup k tým osobným údajom, ktoré potrebujú na výkon konkrétnej služby. Poskytovatelia služieb a spracúvatelia údajov sú zmluvne viazaní, aby narábali s takýmito informáciami v najprísnejšej dôvernosti. Taktiež majú zmluvne zakázané využívať tieto údaje na iný účel než je to vyžadované v rámci ich povinností. Aplikujeme všetky nevyhnutné opatrenia, aby sme zaručili, že naši poskytovatelia služieb a spracúvatelia pracujúci v mene PastaPro budú chrániť dôvernosť vašich údajov.

V určitých prípadoch môžeme poskytnúť našim partnerom neosobné údaje v anonymnej forme. Medzi tieto neosobné údaje patria napríklad informácie o počte návštevníkov internetových stránok alebo (mobilnej) aplikácie počas určitej doby. Tieto informácie sú zvyčajne zverejnené iba v “súhrnnej” podobe.

5. Vaše práva

Ak nám poskytnete svoje osobné údaje prostredníctvom našej webovej stránky alebo iného kanálu, deje sa tak na absolútne dobrovoľnej báze. Ak sa rozhodnete, že nám požadované informácie neposkytnete, môžete tak prísť o množstvo rozličných zákazníckych výhod. V niektorých prípadoch si môžu objednávať produkty, využívať niektoré služby a inými spôsobmi využívať aktivity a ponuky dostupné na našich webových stránkach a (mobilných) aplikáciách len tie osoby, ktoré nám poskytli potrebné osobné údaje. Keďže transparentnosť a fair play sú pre nás obzvlášť dôležité hodnota, ponúkame viaceré možnosti (v závislosti od konkrétnych okolností), aby sme vám pomohli udržať si kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Medzi takéto možnosti môže patriť aj zobrazovanie a upravovanie vašich dát v online režime. Takisto môže ísť o možnosť odhlásiť sa zo služieb alebo odstrániť používateľské kontá alebo získať informácie o archivovaných údajoch.

5.1 Právo na námietku a zrušenie odberu

E-maily, ktoré vám PastaPro zasiela a ktorých súčasťou je napríklad newsletter alebo iný marketingový obsah, vždy obsahujú možnosť odhlásiť sa z odoberania takýchto e-mailov – stačí vykonať pokyny v danej e-mailovej správe. Ak už nemáte záujem dostávať od nás e-maily, stačí kliknúť na odhlasovací link a my vám ich s okamžitou platnosťou prestaneme zasielať.

Ak si neželáte dostávať propagačné informácie a naše ponuky všeobecne vrátane komunikácie zasielanej poštou, e-mailom, SMSkami, telefonicky alebo iným elektronickým spôsobom alebo ak si želáte stiahnuť váš súhlas s vyššie uvedeným, môžete tak kedykoľvek urobiť aj písomnou formou, adresovanou na PastaPro Inspirus Investments, s.r.o., Taborska 4152/7, 821 04 Bratislava, Slovensko, referencia: data protection, alebo zaslať e-mail. V prípade, že máme pochybnosti o vašej identite, môžeme vás vyzvať, aby ste sa identifikovali (napríklad aby ste nám poslali kópiu identifikačnej stránky vo vašom pase). S výnimkou bežných výdavkov na komunikáciu tento proces prebieha bezplatne.

Pri iných typoch komunikácie, ktorú môžete od nás dostávať ako napríklad informácie o údržbe alebo administratívne upozornenia, ich zasielanie môže byť pozastavené len vymazaním vášho konta, keďže takéto oznamy sú neoddeliteľnou súčasťou užívateľských kont a vzťahujú sa na využívanie našich webových stránok a (mobilných) aplikácii. Vaše konto môžete zrušiť zaslaním e-mailu.

5.2. Právo požadovať informácie

Máte právo kedykoľvek byť informovaní o osobných údajoch, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, o ich pôvode a ich príjemcov a taktiež o účele, za akým sa uchovávajú. Informácie o uchovávaných osobných údajoch získate prostredníctvom kontaktných údajov z nižšie uvedenej sekcie Kontaktné informácie.

5.3. Právo vyžadovať opravu

Máte právo vyžadovať opravu, doplnenie alebo blokáciu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Do štyroch týždňov od prijatia vašej žiadosti vás upovedomíme, či a v ako rozsahu vašej žiadosti vyhovieme. Ak z akýchkoľvek dôvodov vašej žiadosti nevyhovieme, budeme vás o týchto dôvodoch informovať.

6. Bezpečnosť informácii a integrita dát

Vždy prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému používaniu, prezradeniu alebo prístupu, najmä ak spracovanie zahŕňa prenos údajov v sieti, a proti všetkým ostatným nezákonným formám spracovania a zneužitia.

7. Ochrana detských osobných údajov

Ochrana osobných údajov detí je extrémne dôležitá. PastaPro si uvedomuje, že má povinnosť chrániť súkromie detí a preto nie je naším zámerom žiadny zber údajov o deťoch mladších ako 13 rokov. Vyzývame rodičov a ostatných opatrovníkov detí, aby surfovali po internete spolu so svojimi deťmi a spolu si užívali jeho výhody bezpečným spôsobom.

Ak sa dieťa mladšie ako 16 rokov bude pokúšať o registráciu na našej stránke, najskôr ho vyzveme, aby poskytlo informácie popísané v sekcii vyššie pod názvom “Aké osobné údaje sa zbierajú”. Navyše bude dieťa vyzvané, aby poskytlo súhlas s registráciou od rodiča či zákonného zástupcu. Údaje, ktoré sú poskytnuté a zozbierané o dieťati počas jeho návštevy na stránke (napr. prostredníctvom cookies) sa môžu využiť na účely popísané vyššie.

Ak sa o registráciu pokúsi dieťa mladšie ako 13 rokov, jeho registrácia bude zamietnutá s odôvodnením, že prihlášky od detí mladších ako 13 rokov nie je možné akceptovať. Vzhľadom na uvedené žiadame rodičov a zákonných zástupcov detí, aby monitorovali využívanie internetu svojimi deťmi a tým ich chránili.

8. Sociálne siete

Naša webová stránka a (mobilné) aplikácie vám ponúkajú funkciu Social Plug-in spojenú s rôznymi sociálnymi sieťami. Ak sa rozhodnete pre interakciu so sociálnou sieťou, vaša aktivita na našej webovej stránke alebo (mobilnej) aplikácii bude tiež sprístupnená sociálnym sieťam ako Facebook a Twitter.

Ak ste prihlásení do niektorej z nich počas návštevy našej webovej stránky alebo (mobilnej) aplikácie, sociálna sieť môže túto informáciu pridať na váš profil. Ak využívate nejaké doplnky pre sociálne siete, tieto informácie sa odošlú na sociálnu sieť. V prípade, že si neželáte takýto dátový prenos, odhláste sa z konta na svojich sociálnej siete skôr, ako navštívite našu webovú stránku alebo (mobilné) aplikácie.

Nemáme vplyv na prenos a zber dát prostredníctvom doplnkov pre sociálne siete. Preštudujte si zásady ochrany súkromia, ktoré tieto sociálne siete dodržiavajú, aby ste mali podrobné informácie o zbere a presune osobných údajov a o tom, aké práva máte a ako si môžete zabezpečiť dostatočné nastavenia ochrany súkromia.

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter: http://twitter.com/privacy
Google +: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

9. Geolokalizačné služby

V rámci niektorých našich (mobilných) aplikácii ponúkame využívania lokalizačných služieb ako napríklad Google Maps a Bing Maps. Ak používate tieto (mobilné) aplikácie, môžu získavať informácie o vašej aktuálnej polohe (napr. signály GPS zaslané mobilným zariadením) alebo informácie, ktoré môžu byť na jej zistenie použité. Vo všeobecnosti si lokalizačné služby môžete aktivovať alebo deaktivovať vo vašom zariadení alebo nastavení prehliadača.

Služby Google Maps alebo Bing Maps využívame na to, aby vám pomohli vyhľadať najbližšiu predajňu PastaPro. Aby sme to zabezpečili, nahráme obrázok z Google Maps alebo Bing Maps a uchováme dáta prístupu a obrázok mapy na našom serveri.

Detailnejšie informácie o Google Maps a ich nastavení ochrany súkromia nájdete v podmienkach ochrany súkromia tejto služby
Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Podrobné informácie o službe Bing Maps a jej nastavení ochrany súkromia si nájdete v podmienky ochrany súkromia tejto služby.
Bing Maps: http://privacy.microsoft.com/en-us/fullnotice.mspx

10. Technológie opätovného nasmerovania

Naša webová stránka a (mobilné) aplikácie používajú technológie presmerovania. To nám umožňuje zobraziť našim návštevníkom, ktorí už niekedy prejavili záujem o náš obchod a výrobky, naše reklamy na partnerských stránkach. Veríme, že zobrazovanie personalizovaného reklamného obsahu vychádzajúce zo záujmu zákazníkov je pre nich príťažlivejšie, než reklama bez osobného prepojenia.

Spolupracujeme tiež s inými spoločnosťami, ktoré využívajú túto technológiu za účelom poskytovania reklamy v našom mene na internete. Tieto spoločnosti môžu zbierať informácie o návštevách na našej webovej stránke alebo v (mobilných) aplikáciách a tiež o vašej interakcii s našou komunikáciou vrátane reklamy.

Technológie opätovného nasmerovania analyzujú vaše cookies a zobrazujú vám reklamu vychádzajúcu z vášho predchádzajúceho správania sa pri surfovaní. Ďalšie informácie o cookies nájdete v sekcii 2 týchto Zásad ochrany súkromia.

11. Zmeny týchto pravidiel

PastaPro sa zaviazal dodržiavať základné zásady ochrany súkromia a údajov. Preto ich pravidelne prehodnocujeme s cieľom udržať ich čo najaktuálnejšie a v súlade s princípmi ochrany súkromia a údajov. Táto stratégia ochrany súkromia môže byť z času na čas modifikovaná s cieľom udržať krok s novým vývojom a príležitosťami týkajúcimi sa internetu a zostať v súlade s prevládajúcou právnymi predpismi. Významné zmeny v tejto stratégii budú zverejnené na našich webových stránkach spolu s aktualizovanou verziou zásad ochrany osobných údajov.